dizzer®L系列超滤膜组以后地位:威彩平台/威彩娱乐/dizzer®L系列超滤膜组

dizzer®L系列超滤膜组


   dizzer® L PB系列的新产物具有40 ㎡的有用过滤面积,Multibore®中空纤维超滤膜内径为0.9㎜。dizzer® L 0.9 MB 40PB产物可简化卧式超滤膜元件在更换项目中的事情量。接纳inge GmbH提供的韧性更好的Multibore®中空纤维超滤膜,客户可以保存原有压力容器无需调解原有上卑鄙设置装备摆设,明显进步体系的产水功能和牢靠性

dizzer® L系列组件表面:
                       组件称号                              膜面积

                       dizzer® L 0.9 MB 40P                       40㎡

                       dizzer® L 0.9 MB 36PB                      36㎡

                       dizzer® L 0.9 MB 40PB                      40㎡

                       dizzer® L 1.5 MB 28P                       28㎡

                       dizzer® L 1.5 MB 25PB                      25㎡

                       dizzer® L 0.8 MB 40PB                      40㎡